ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Νέες εμπειρίες μάθησης σε «ψηφιακά» Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευση

Διαρκής στόχος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ΕΜΠΕΔΩΣΗ της διδασκόμενης ύλης ιδιαίτερα κατά την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την πολυσύνθετη δουλειά των καθηγητών κάθε φροντιστηρίου μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και τις ασκήσεις που λαμβάνουν οι μαθητές για εργασία στο σπίτι.Κάθε μαθητής όμως, έχει ξεχωριστές ανάγκες που χρειάζονται ιδιαίτερες φροντίδες. Για να καλύψει ο μαθητής αυτές τις προσωπικές ανάγκες πρέπει να δουλέψει ατομικά, με το δικό του ρυθμό, στο χρόνο που επιθυμεί, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του φροντιστηρίου στο οποίο φοιτά. Αυτή την επιπρόσθετη φροντίδα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων κάθε μαθητή αναλαμβάνει η πλατφόρμα OEFE On Cloud. Το σύστημα διατίθεται μέσω Internet σε όλους τους μαθητές κάθε συνεργαζόμενου φροντιστηρίου μέλους της ΟΕΦΕ, προσφέροντας νέες μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής εκπαίδευσης με καταπληκτικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα!

Μέσα την πλατφόρμα OEFE On Cloud κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε χιλιάδες ελκυστικές διαδραστικές ασκήσεις, που κάνουν τη διαδικασία εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης μια εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση!

  • Με την καθοδήγηση των καθηγητών του, κάθε μαθητής κάνει τις προτεινόμενες ασκήσειςκάθε φορά και συνεχίζει ανάλογα με την επίδοσή του.
  • Μπορεί να δουλέψει όποτε θέλει και μπορεί χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό (αργά το βράδυ, Σαββατοκύριακο, κλπ), αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από έναν Η/Υ.
  • Η ατομική πορεία μάθησης κάθε μαθητή παρακολουθείται συστηματικά, από τους καθηγητές του που συντονίζουν κατάλληλα την συνέχεια εκπαίδευσης κάθε μαθητή.
  • Κενά γνώσεων και τυχόν εκπαιδευτικές αδυναμίες ανακαλύπτονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται άμεσα.
  • Κάθε μαθητής έχει άμεση αξιολόγηση της μελέτης του σε κάθε μάθημα αλλά και του επιπέδου των γνώσεων του συνολικά.

Μέσα την πλατφόρμα OEFE On Cloud κάθε καθηγητής έχει στη διάθεσή του ένα πλούσιο διαδραστικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα για:

  • Να δώσει επιπλέον υλικό εξάσκησης και εμπέδωσης της ύλης στους μαθητές του.
  • Να ελέγξει το βαθμό κατανόησης της ύλης κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και κάθε τμήματος συνολικά
  • Η ατομική πορεία μάθησης κάθε μαθητή παρακολουθείται συστηματικά, από τους καθηγητές του που συντονίζουν κατάλληλα την συνέχεια εκπαίδευσης κάθε μαθητή.
  • Να οργανώσει και να διεξάγει ηλεκτρονικά διαγωνίσματα και τεστ επιλέγοντας μέσα από έτοιμα προ-παραμετροποιημένα τεστ ή δημιουργώντας τα δικά του μέσα από την τράπεζα ερωτήσεων της ΟΕΦΕ.
  • Να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό του υλικό έχοντας πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμα OEFE On Cloud.

Μέσα την πλατφόρμα OEFE On Cloud κάθε συνεργαζόμενο φροντιστήριο Μ.Ε. προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα ψηφιακής εκπαίδευσης στους μαθητές και το ακαδημαϊκό του προσωπικό. Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνολικά με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα.