ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η πλατφόρμα OEFE on Cloud αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο ψηφιακής εκπαίδευσης για κάθε συνεργαζόμενο φροντιστήριο Μ.Ε. Σημαντική καινοτομία της πλατφόρμας αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπει την ανάπτυξη ξεχωριστής δικτυακής πύλης για κάθε συνεργαζόμενο φροντιστήριο Μ.Ε., με ανεξάρτητη διαχείριση μαθητών & εξατομικευμένη χρήσησύμφωνα με τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό κάθε φροντιστηρίου.

Με τον τρόπο αυτό κάθε φροντιστήριο Μ.Ε. εισάγει στη λειτουργία του τον υβριδικό τρόπο διδασκαλίας & μάθησης (blended learning) όπου πέρα από την «παραδοσιακή» εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιούνται ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία για να την ενισχύσουν και να την εμπλουτίσουν.

Στην πλατφόρμα περιλαμβάνεται σήμερα εκπαιδευτικό υλικό για τα κάτωθι μαθήματα ανά τάξη:

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική

Χημεία

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική Γ.Π.

Χημεία Γ.Π.

Άλγεβρα Γ.Π.

Γεωμετρία Γ.Π.

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα

Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού

Α.Ο.Θ. Προσανατολισμού

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Βιολογία

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Λατινικά Προσανατολισμού

Αρχαία Προσανατολισμού

Ιστορία Προσανατολισμού

oefe on cloud

Εκτός από τη δυνατότητα διανομής εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας στους μαθητές τους, τα συνεργαζόμενα φροντιστήρια Μ.Ε. έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους μοναδικά εργαλείαψηφιακής ενημέρωσης των μαθητών τους μέσα από την πλατφόρμα όπως:

1

Δημοσίευση νέων και ανακοινώσεων

Αποστολή προσωπικών και ομαδικών μηνυμάτων (notifications) με δημοσίευση
εντός της πλατφόρμας αλλά και αποστολής τους με e-mail ή/και SMS
(προς μαθητές, γονείς, καθηγητές)

2

3

Δυνατότητα παροχής εγγράφων και πληροφοριών (download center) πουδιατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε εγγεγραμμένους μαθητές, γονείς ή καθηγητές

Πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης μαθητών,
γονιών, καθηγητών, τμημάτων, μαθημάτων κλπ.

4

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μέσα από συγκεκριμένη δικτυακή πύλη για κάθε συνεργαζόμενο Φροντιστήριο Μ.Ε. που λειτουργεί σε URL της μορφής http://name.oefe.cloud και η οποία φέρει τους χρωματισμούς, το λογότυπο και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε φροντιστηρίου.